Inscriere cercetatori

Acţiunea corosivă a apelor de zăcământ asupra componentelor metalice ale pompelor de extracţie a petrolului

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Manea, F., Tudor, I., Rîpeanu, R.G.

Editorial: Rev. De Chimie din România, RCBUAU 56 (1)-2005, ISSN 0034-7752, p.103-105, 2005.

Rezumat:

Cuvinte cheie: ape de zacamant, viteza de coroziune, pompe // formation water, corrosion rate, pumps