Inscriere cercetatori

Aspecte ale comportării la solicitări variabile a îmbinărilor sudate

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în volumul unei conferinţe

Autori: Ştefănescu, D., Rîpeanu, R.G., Lungu, A.

Editorial: Editura Univ. „Aurel Vlaicu” din Arad, Lucrările sesiunii de comunicări ştiinţifice ale Univ. „Aurel-Vlaicu” Arad, ediţia a IV-a, Vol. XIII, ISBN 973-98366-3-1, p.153-162, 1997.

Rezumat:

Cuvinte cheie: imbinari sudate, eforturi // welding joints, stress

URL: http://www.upg-ploiesti.ro