Inscriere cercetatori

Cercetări privind influenţa parametrilor regimului de aşchiere asupra durabilităţii burghielor

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în volumul unei conferinţe

Autori: Rîpeanu, R.G., Tudor, I.

Editorial: Ed. Gorjeanul, CD-Universitatea “Constantin Brâncuşi” Târgu Jiu, Conferinţa cu participare internaţională „Gorjeanul în mileniul trei”, ISBN 973-7675-02-09, 2005.

Rezumat:

Cuvinte cheie: durabilitate, parametrii regimului de aschiere // durability, cutting parameters

URL: http://www.upg-ploiesti.ro