Inscriere cercetatori

Lacuri lubrifiante, caracteristici tribologice, aplicaţii

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în volumul unei conferinţe

Autori: Tudor, I., Rîpeanu, R.G.

Editorial: Editura Tehnică, Lucrări ştiinţifice prezentate la a 7-a conferinţă internaţională de Tribologie ROTRIB’96, Vol.17, ISBN 973-31-0821-6, p.232-238, 1996.

Rezumat:

Cuvinte cheie: materal compozit, uzura // composite material, wear

URL: http://www.upg-ploiesti.ro