Inscriere cercetatori

New antifriction composite materials, tribologycal characteristics, applications

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în volumul unei conferinţe

Autori: Tudor, I., Rîpeanu, R.G.

Editorial: University of Kragujevac, Proceedings of the 5TH International Conference on tribology YUTRIB’97, Kopaonik, S.R. Yugoslavia, p.5-7, 1997.

Rezumat:

Cuvinte cheie: uzura, material antifrictiune // wear, antifriction material

URL: http://www.upg-ploiesti.ro