Inscriere cercetatori

Reducerea intensitatii procesului de uzare in mediu corosiv prin protectie catodica

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Tudor, I., Grigore, V., Dinu, F., Ripeanu, R.G.,

Editorial: Ed. Universitatii din Ploiesti, Buletinul Universitatii Petrol-Gaze din Ploiesti, Vol. LVI Seria Tehnica nr.2/2004, ISSN 1221-9371, p.80-86, 2004.

Rezumat:

Cuvinte cheie: uzura corosiva, protectie catodica // corrosiv wear, cathodic protection

URL: http://www.upg-ploiesti.ro