Inscriere cercetatori

Research regarding downhole pumps wear wich works in crude oil wells with high CO2 ratio

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Rîpeanu, R.G., Tudor, I.

Editorial: University "Dunărea de Jos" of Galaţi, The Annals of University "Dunărea de Jos" of Galaţi, Fascicle VIII, Tribology, ISSN 1221-4590, p.204-207, 2003.

Rezumat:

Cuvinte cheie: uzura, pompe de extractie, titei // wear, downhole pumps, crude oil

URL: http://www.upg-ploiesti.ro