Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Stabilirea unor parametri funcţionali ai unui dispozitiv de testare a cuplurilor de materiale folosite în construcţia articulaţiilor

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Bădoiu, D., Tudor, I., Rîpeanu, R.G.,

Editorial: Ed. Universitatii din Ploiesti, Buletinul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, Vol. LVII Seria Tehnică nr.2/2005, ISSN 1221-9371, p.125-128, 2005.

Rezumat:

Cuvinte cheie: uzura, articulatii, dispozitiv // wear, joints, device

URL: http://www.upg-ploiesti.ro