Inscriere cercetatori

Stabilirea unor parametri funcţionali ai unui dispozitiv de testare a cuplurilor de materiale folosite în construcţia articulaţiilor

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Bădoiu, D., Tudor, I., Rîpeanu, R.G.,

Editorial: Ed. Universitatii din Ploiesti, Buletinul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, Vol. LVII Seria Tehnică nr.2/2005, ISSN 1221-9371, p.125-128, 2005.

Rezumat:

Cuvinte cheie: uzura, articulatii, dispozitiv // wear, joints, device

URL: http://www.upg-ploiesti.ro