Inscriere cercetatori

Bounded Sequence Testing from Non-deterministic Finite State Machines

Domenii publicaţii > Ştiinţe informatice + Tipuri publicaţii > Articol în volumul unei conferinţe

Autori: Florentin Ipate

Editorial: TestCom 2006, p.55-70, 2006.

Rezumat:

Cuvinte cheie: finite state machines, testing

URL: http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/conf/pts/testcom2006.html#Ipate06