Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Plasma experiments with relevance for the nonlinear behavior of semiconductors

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: E. Lozneanu, S. Popescu, M. Sanduloviciu

Editorial: Elsevier, Chaos, Solitons and Fractals, 17, p.243-248, 2003.

Rezumat:

Cuvinte cheie: autoorganizare, fizica plasmei, semiconductori, efectul Gunn, instabilitatea de relaxare a potentialului // self-organization, plasma physics, semiconductors, Gunn effect, potential relaxation instability