Inscriere cercetatori

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Potential formation in magnetized inductively coupled plasma

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: H. Fujita, S. Popescu, Y. Ohtsu

Editorial: JAXA Research and Development Report, Japan Aerospace Exploration Agency, Institute of Space and Astronautical Science (JAXA), JAXA SP-05-020, 2, p.54-57, 2006.

Rezumat:

Cuvinte cheie: fizica plasmei, autoorganizare, strat electric dublu, descarcari in radiofrecventa // plasma physics, self-organization, electrical double layer, RF discharges