Inscriere cercetatori

Spatial and spatiotemporal patterns formed after self-organization in plasma

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: E. Lozneanu, V. Popescu, S. Popescu, M. Sanduloviciu

Editorial: IEEE, IEEE Trans. on Plasma Sci., 30, p.30-31, 2002.

Rezumat:

Cuvinte cheie: fizica plasmei, autoorganizare, minge de foc, plasmoid // plasma physics, self-organization, ball of fire, plasmoid