Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra anunță lansarea proiectului Premiilor Ad Astra 2022 (link aici), care își propune identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei. Regulamentul de participare se poate gasi aici, iar  pagina de inscriere se poate accesa aici.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Asociaţia Ad Astra cere ANCS transparenţă în privinţa programelor PNCDI şi CEEX

Asociaţia Ad Astra a cercetătorilor români a cerut Agenţiei Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS) publicarea, în temeiul legii privind liberul acces la informaţiile de interes public, a informaţiilor care permit identificarea celor care au beneficiat în ultimii 6 ani de fonduri din principalele programe de finanţare a cercetării, Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare, Inovare (PNCDI) şi Cercetare de Excelenţă (CEEX), precum şi identificarea rezultatelor acestor programe. La ora actuală sunt publice doar o mică parte din informaţiile despre proiectele şi echipele care au beneficiat de finanţare, sumele de care au beneficiat, şi rezultatele proiectelor. Această situaţie permite echipelor care nu au avut rezultate în cadrul proiectelor finanţate în anii precedenţi să beneficieze de noi finanţări, chiar şi pentru proiecte cu teme foarte similare cu cele finanţate anterior. În cadrul PNCDI s-au cheltuit peste 145 milioane euro, în perioada 2001-2004, iar bugetul CEEX a fost de 36 milioane euro în 2005 şi este de aproximativ 137 milioane euro în 2006.

Asociaţia Ad Astra a cerut ANCS să publice pe site-ul web propriu, sau să transmită asociaţiei în format electronic, următoarele informaţii, pentru toate proiectele de cercetare, dezvoltare, inovare, finanţate în cadrul programului CEEX sau în cadrul PNCDI, finalizate sau în curs de derulare:
– numele proiectului;
– numele instituţiei coordonatoare a proiectului şi numele directorului de proiect;
– în cazul în care proiectul a fost realizat de un consorţiu, numele tuturor instituţiilor din consorţiu şi a responsabililor de proiect de la fiecare din aceste instituţii;
– suma totală cu care proiectul a fost finanţat de la bugetul de stat sau care a fost aprobată pentru finanţare, precum şi defalcarea acestei sume pe partenerii din consorţiu;

Asociaţia Ad Astra a mai cerut ANCS să publice pe site-ul web propriu, în plus faţă de informaţiile anterioare, pentru toate proiectele de cercetare, dezvoltare, inovare, finanţate în cadrul programului CEEX sau în cadrul PNCDI, finalizate (cu prioritate pentru cele recente), următoarele informaţii:
– rezumatul proiectului;
– lista publicaţiilor rezultate în urma proiectului, pe categorii;
– lista brevetelor rezultate în urma proiectului;
– rapoartele de cercetare şi alte rezultate publice;

Această cerere este o acţiune ce face parte din proiectul „Transparenţă şi obiectivitate în administrarea cercetării din România”, finanţat de Uniunea Europeană prin programul Phare.

Un exemplu al lipsei actuale de transparenţă asupra destinaţiei şi rezultatelor fondurilor cheltuite prin PNCDI este programul INFOSOC, program derulat în perioada 2001-2005, componentă a PNCDI, cu un buget de aproximativ 7 milioane de euro. În pagina de prezentare a rezultatelor INFOSOC, apare doar un singur paragraf ce menţionează „rezultate estimate”, şi sunt făcute publice doar titlurile proiectelor finalizate în 2004. În raportul privind INFOSOC pe anul 2004, sunt prezentate informaţii parţiale doar despre 10 din cele 169 de proiecte finanţate:
http://www.cnmp.ro/infosoc.php?ce=rezultate
http://www.cnmp.ro/infosoc.php?ce=diseminare
http://www.mct.ro/web/2/programe/monitorizare/Raport2004/13%20INFOSOC.doc
Situaţii similare există şi în cadrul celorlalte componente ale PNCDI, dar la INFOSOC nu se poate motiva lipsa capacităţilor tehnice de a prezenta pe un site web rezultatele proiectelor, deoarece INFOSOC a fost administrat timp de 4 ani de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI).

Pentru proiectele complexe din cadrul CEEX, care beneficiază de fonduri de până la 400 mii euro pe proiect, au fost făcute publice până acum doar numele directorului de proiect, instituţia coordonatoare şi titlul proiectului, nu şi sumele acordate sau informaţii despre ceilalţi participanţi la consorţiu:
http://www.mct-excelenta.ro/index.php?id=487

Este remarcabil faptul că pentru proiectele recente finanţate de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS), organism ce administrează mult mai puţine fonduri decât ANCS, au fost publicate informaţii relativ complete legate de persoanele implicate, fondurile cheltuite şi rezultate:
http://www.cncsis.ro/lista_granturi-finalizate_2006_temp.php
http://www.cncsis.ro/lista_granturi-finalizate_2005.php

Impactul cercetării din România, raportate la populaţie, situează ţara noastră pe locul 74 în lume, fiind comparabile sau depăşite de cele ale unor ţări africane sau insulare (Gambia, Africa de Sud, Gabon, Trinidad şi Tobago, Jamaica, Botswana). Una din cauzele acestei situaţii este faptul că doar o parte din fondurile destinate cercetării sunt folosite pentru sprijinirea cercetătorilor performaţi, restul fiind cheltuite pentru proiecte care nu au rezultate reale. Mai mult de 45% din directorii proiectelor complexe finanţate la prima sesiune a programului CEEX şi mai mult de 53% din evaluatorii programului nu au avut în ultimii 5 ani vreo realizare ştiinţifică recunoscută pe plan internaţional. Doar 7% din rezultatele cercetării româneşti provin din proiectele finanţate de guvern, în timp ce 33% din aceleaşi rezultate sunt finanţate de agenţii din SUA şi Uniunea Europeană (prin colaborări ale cercetătorilor români cu cercetători din aceste zone), iar majoritatea studiilor sunt realizate prin eforturi proprii ale cercetătorilor sau instituţiilor de care aparţin.