Inscriere cercetatori

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

100-W, 100-h external green generation with Nd:YAG rod master-oscillator power-amplifier system

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Y. Hirano, N. Pavel, S. Yamamoto, Y. Koyata, and T. Tajime

Editorial: Opt. Commun., vol. 184, p.231-236, 2000.

Rezumat:

Cuvinte cheie: solid-state lasers