Inscriere cercetatori

PSPICE Simulation Models for Induction Motor Drives

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Panaitescu, R.C., Topa, I

Editorial: Proceedings of the 6th International Conference on Optimization of Electric and Electronic Equipments, OPTIM’2000, p.368-373, 2000.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Modeling, Simulation, Electric Drives