Inscriere cercetatori

ANCS a publicat informaţii noi privind proiectele CEEX finanţate în 2005

ANCS a publicat la http://www.cnmp.ro/ceex/comp/ informaţii noi despre proiectele finanţate în cadrul programului CEEX în 2005 (modulele I, III şi IV). Aceste informaţii includ rezumatele proiectelor, sumele aprobate pentru finanţare de la buget şi lista partenerilor din consorţii.

Această acţiune reprezintă un pas înainte spre transparentizarea finanţării cercetării din fonduri publice, şi este, probabil, rezultatul cererii formulate de asociaţia Ad Astra în temeiul legii informaţiilor publice:
https://www.ad-astra.ro/posts/view_post.php?post_id=559&lang=ro
ANCS nu a publicat informaţiile cerute privind defalcarea bugetelor pe parteneri şi numele responsabililor de proiect din partea partenerilor din consorţiu.