Inscriere cercetatori

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Reporting and analyzing uncertainties in Monte Carlo-based treatment planning

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Chetty IJ, Rosu M, Kessler M, Fraass BA, Ten Haken RK, Kong FM, McShan DL

Editorial: Int J Radiat Oncol Biol Phys, 65, p.1249-1259, 2005.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Monte Carlo treatment planning