Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra anunță lansarea proiectului Premiilor Ad Astra 2022 (link aici), care își propune identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei. Regulamentul de participare se poate gasi aici, iar  pagina de inscriere se poate accesa aici.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Asociaţia Ad Astra se opune proiectului minier de la Roşia Montană

Ministerul Mediului şi al Gospodăririi Apelor a propus opiniei publice discutarea studiului de impact asupra mediului pentru proiectul minier din Roşia Montană. Asociaţia Ad Astra consideră că acest studiu nu raspunde convingător semnalelor lansate de comunitatea academică, organizaţiile nonguvernamentale şi mass-media, în legatură cu problemele de eficienţă economică, protecţie a mediului, dezvoltare durabilă şi conservare a patrimoniului cultural.

În privinţa eficienţei economice, avantajele părţii române sunt modeste. România a concesionat exploatarea celui mai important zacamânt de aur din Europa, pentru o redevenţă de 2% din valoarea producţiei miniere anuale, la care se adauga taxele şi impozitele aferente activităţilor de minerit, şi acestea reduse, datorită facilităţilor oferite pentru zonele defavorizate. În comunicatul oficial prin care anunţă refuzul de a participa cu 250 milioane de dolari SUA la finanţarea proiectului minier Roşia Montană, Banca Mondială atrăgea atenţia asupra riscurilor legate de problemele de mediu şi sociale asociate acestuia. Aceste riscuri sunt prezentate incomplet şi evaluate nerealist în documentaţia supusă dezbaterii publice de S.C.”Roşia Montană Gold Corporation” S.A.

Deşi proiectul Roşia Montană necesită cantităţi mari de substanţe toxice, S.C.”Roşia Montană Gold Corporation” S.A. ignoră impermeabilizarea iazului de decantare, după cum arată chiar documentaţia supusă dezbaterii. Astfel, proiectul Roşia Montană contravine directivei Uniunii Europene asupra apelor subterane care prevede zero emisii în cazul cianurilor şi a altor substanţe toxice. Riscurile şi costurile legate de rocile sterile rezultate din exploatare sunt nerealist minimizate în proiect. Dezvoltarea durabilă a regiunii este serios pusă sub semnul întrebării, dacă se ia în considerare durata limitată (15 ani) de exploatare intensivă a unei unice resurse, al cărei preţ este fluctuant pe pieţele internaţionale. Varianta de dezvoltare durabilă propusă de documentaţia suspusă dezbaterii descrie o situaţie de totală dependenţă de S. C.”Roşia Montană Gold Corporation” S.A. În plus, prin intrarea în exploatare, cu o carieră deschisă, de mari dimensiuni, se va afecta grav patrimoniul cultural şi, în unele cazuri, se vor distruge vestigii arheologice unice in Europa – galeriile romane.

Având în vedere cele de mai sus, Asociaţia Ad Astra solicită Ministerului Mediului şi al Gospodaririi Apelor să nu dea acordul de mediu pentru proiectul de extragere a aurului şi argintului de la Roşia Montană.