Inscriere cercetatori

Meningitis Due to an Unusual Human Pathogen: Streptococcus equi subspecies equi

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Gabriel-Adrian Popescu; Raluca Fuerea; Elisabeta Benea

Editorial: Southern Medical Journal, vol 99, p.190-191, 2006.

Rezumat:

Cuvinte cheie: meningitis, Streptococcus equi, meningitis in ederly