Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

PROPIEDADES CUALITATIVAS DE ESQUEMAS NUMÉRICOS DE APROXIMACIÓN DE ECUACIONES DE DIFUSIÓN Y DE DISPERSIÓN

Domenii publicaţii > Matematica + Tipuri publicaţii > Tezã de doctorat (nepublicatã)

Autori: Ioan Liviu Ignat

Editorial: Universidad Autonoma de Madrid, 2006.

Rezumat:

This thesis analyzes various numerical schemes for the heat, Schrödinger and wave equations. Our main goal is to describe the behaviour of the solutions of the classical finite difference approximations, focusing on their qualitative properties: decay rates, dispersion, propagation, etc.

Our aim is to thoroughly study the dispersion properties of the numerical schemes for the Schrödinger and wave equations, properties which are not only important in themselves but also in dealing with nonlinear problems which cannot be treated by using energy methods.

Cuvinte cheie: Diferente finite, Analiza armonica, Ecuatii Schrodinger // Finite Differences, Harmonic Analysis, Schrodinger Equations

URL: http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/lignat/papers.htm