Inscriere cercetatori

Mdm2-dependent ubiquitination and degradation of the insulin-like growth factor 1 receptor.

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Girnita L, Girnita A, Larsson O.

Editorial: Proc Natl Acad Sci U S A. 2003 Jul 8;100(14):8247-52. Epub 2003 Jun 23., 2003.

Rezumat:

Cuvinte cheie: multidisciplinary sciences