Inscriere cercetatori

Cercetarea românească în nanoştiinţe – un potenţial neexploatat

Conform raportului „Mapping Excellence in Science and Technology across Europe: Nanoscience and Nanotechnology”, realizat pentru Comisia Europeană de o echipă de specialişti olandezi în bibliometrie, România are una din cele mai bune performanţe din Uniunea Europeană la numărul de publicaţii ISI în nanotehnologii, raportat la PIB, pentru perioada 1995-2000, fiind depăşită doar de Elveţia, Israel şi Suedia. Din păcate, România nu are niciun brevet european în domeniu, în contrast cu celelalte ţări cu performanţe similare în domeniul publicaţiilor. Este asta un potenţial neexploatat, sau rezultatul neglijenţei în protejarea invenţiilor?

Informaţii suplimentare:
http://studies.cwts.nl/projects/ec-coe/downloads/Final_report_13112003_nano.pdf