Inscriere cercetatori

În 2007, fondurile alocate cercetării de la bugetul de stat vor fi 0,5% din PIB

Procentul din PIB alocat de la bugetul de stat cercetării va creşte semnificativ, de la 0,36% cât a fost în 2006. Suma alocata in 2007 este de 1.910,8 milioane lei noi.

http://www.gov.ro/presa/afis-doc.php?idpresa=50869&idrubricapresa=1