Inscriere cercetatori

Majoritatea revistelor ştiinţifice româneşti nu servesc ştiinţa

În România există aproximativ 600 de reviste care pretind a fi ştiinţifice. Dintre acestea, 8 sunt indexate de ISI Web of Science, făcând deci parte, cel puţin formal, din fluxul ştiinţific principal internaţional, 108 au fost evaluate în 2005 de către CNCSIS ca fiind de categorie B, adică având un potenţial de a obţine recunoaşterea internaţională, iar restul au fost evaluate tot de CNCSIS ca având o relevanţă mai slabă. Totuşi, o mare parte din revistele de categorie B nu îşi îndeplinesc funcţia de diseminare a informaţiei ştiinţifice nici măcar la nivel naţional, neputând fi găsite în bibliotecile centrale universitare (BCU) sau pe internet. Astfel, doar pentru 21% din aceste reviste pot fi găsite numere din anul anterior la BCU din Bucureşti, Cluj, şi Iaşi, sau online. Reviste care nu pot fi găsite cu un efort rezonabil servesc totuşi pentru justificarea unor sume cheltuite pentru cercetare din bani publici, sau pentru promovarea în funcţii academice pe baza articolelor publicate în ele, ceea ce reprezintă o fraudă.

Informaţii suplimentare:
https://www.ad-astra.ro/journal/9/florian_reviste_locale.pdf