Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra anunță lansarea proiectului Premiilor Ad Astra 2022 (link aici), care își propune identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei. Regulamentul de participare se poate gasi aici, iar  pagina de inscriere se poate accesa aici.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Universităţile din străinătate vor putea oferi diplome în cotutelă cu universităţi din România sau vor putea deschide franşize în România

Studiile de licenţă, masterat sau doctorat vor putea fi organizate de către două sau mai multe universităţi acreditate, din România sau din străinătate, astfel încât să conducă la obţinerea unei diplome comune, conform unei Hotărâri adoptate astăzi de Guvern.

Metodologia-cadru de organizare a programelor de studii integrate creează cadrul legal pentru colaborarea internaţională interuniversitară, dând posibilitatea oferirii de studii universitare de către două sau mai multe universităţi, finalizate prin obţinerea de diplome comune.

Hotărârea defineşte programele de studii integrate, distinct pe cele trei cicluri de studii universitare: licenţă, masterat şi doctorat.

Sunt stabilite şi cele trei forme de organizare a studiilor integrate: cooperarea interuniversitară cu realizarea de stagii de pregătire în ambele ţări, extensiuni ale universităţilor din România în alte state şi extensiuni ale universităţilor din alte ţări în România (franchising).

Programele de studii integrate trebuie să se realizeze pentru o specializare recunoscută în legislaţia statelor partenere, astfel încât să se poată finaliza prin acordarea diplomei comune.

Programele de studii integrate în cazul studiilor de licenţă pot fi organizate de două sau mai multe universităţi acreditate din România şi din străinătate, potrivit legislaţiei fiecărei ţări. Forma de organizare a activităţilor didactice poate fi modulară sau sub forma unor stagii de pregătire în universităţile implicate, cu recunoaşterea acestora de către universitatea unde a fost înmatriculat studentul. Universităţile partenere asigură mobilitatea studenţilor şi a cadrelor didactice. Finalizarea programelor de studii integrate se face prin examen de licenţă, iar diploma se acordă conform legislaţiei ţării unde a fost înmatriculat studentul.

Instituţiile de învăţământ superior care au primit dreptul de a organiza studii universitare de masterat pentru unul sau mai multe domenii se numesc Instituţii Organizatoare de Studii Universitare de Masterat (IOSUM). Aceste instituţii se pot asocia cu alte instituţii similare din străinătate pentru a realiza în cooperare studii de masterat. Masterandul îşi poate desfăşura activitatea alternativ, pe baza unui acord scris între instituţiile organizatoare, cu recunoaşterea stagiilor efectuate, conform reglemetărilor proprii ale instituţiilor implicate.

Prin acest acord, se stabileşte recunoaşterea reciprocă a titlului ştiinţific de master de către autorităţile din cele două ţări. Programul de pregătire al masterandului cuprinde o componentă de pregătire teoretică şi o componentă de cercetare ştiinţifică sau creaţie vocaţională, în concordanţă cu specificul domeniului de studii universitare de masterat pentru care a optat.

Programul se desfăşoară în limba pentru care s-a obţinut acreditarea programului de master. Finalizarea programelor de studii integrate în cadrul ciclului de studii universitare de masterat se face prin susţinerea publică a unei disertaţii, iar diploma se acordă conform legislaţiie părţii unde a fost înmatriculat masterandul.

Instituţia de învăţământ superior care a primit dreptul de a organiza studii universitare de doctorat pentru unul sau mai multe domenii se numeşte Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD). Studiile universitare de doctorat se pot organiza şi în cotutelă internaţională. Doctorandul îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea concomitentă a unui conducător de doctorat din România şi a unuia dintr-un alt stat, pe baza unui acord scris între instituţiile organizatoare implicate.

Instituţia care înmatriculează iniţial doctorandul are rol principal, iar cealaltă instituţie are rolul de cotutelă.

Programele de studii integrate, inclusiv cele de cercetare ştiinţifică, se finalizează prin prezentarea publică a tezei de doctorat, iar absolvenţilor li se acordă diploma de doctor, care se redactează în limbile română şi engleză (sau într-o limbă de circulaţie internaţională), conform legislaţiei fiecărei părţi.

Înfiinţarea, autorizarea şi funcţionarea filialelor şi programelor de studii, ca extensiuni universitare în străinătate, ale instituţiilor de învăţământ superior româneşti acreditate se realizează conform OG nr. 60/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr.62/2002.

În cadrul extensiunilor universitare pot desfăşura activităţi didactice cadre didactice titulare care provin de la universităţile din România, de la universităţile din statul gazdă, precum şi cadre didactice asociate.

Absolvenţii programelor urmate în cadrul extensiunilor universitare primesc diplomele din partea universităţilor iniţiatoare, în condiţiile legii.

Practica de „franchising” constă în delegarea de către o universitate acreditată din străinătate către o universitate acreditată din România a dreptului de deschidere a unei filiale sau a unui program de studii care, după absolvire, conduce la obţinerea unei diplome de învăţământ superior, emisă de universitatea străină, conform acordurilor internaţionale în domeniu.

Procedura de organizare şi funcţionare a filialelor şi programelor de studii iniţiate în România de către instituţii de învăţământ superior din străinătate se reglementează prin ordin al Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

De la data publicării Hotărârii în Monitorul Oficial, autorizarea programelor de studii integrate şi eliberarea diplomelor comune pentru absolvenţii acestor programe se realizează conform prevederilor acestui act normativ.

Pentru programele de studii integrate care sunt aprobate anterior publicării şi aflate în derulare se aplică reglementările în vigoare la data aprobării acestora.

Pentru mai multe detalii vă puteţi adresa Ministerului Educaţiei şi Cercetării, iniţiatorul actului normativ.

Guvernul României – Biroul de presă – 11.10.2006

http://www.guv.ro/presa/afis-doc.php?idpresa=50828