Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra anunță lansarea proiectului Premiilor Ad Astra 2022 (link aici), care își propune identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei. Regulamentul de participare se poate gasi aici, iar  pagina de inscriere se poate accesa aici.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Asociaţia Ad Astra a cerut ANCS organizarea unei dezbateri publice privind evaluarea cercetării

Asociaţia Ad Astra a cerut Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, în temeiul Legii nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională, art. 6 alineatul 7, organizarea unei dezbateri publice privind proiectul de „Hotărâre pentru aprobarea criteriilor, standardelor şi metodologiei de evaluare pentru acreditarea unităţilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes naţional, precum şi pentru atestarea capacităţii de a desfăşura activităţi de cercetare-dezvoltare de către unităţi şi instituţii care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea”. Cererea a fost înregistrată cu nr. 8092/07.11.2006. Conform Legii, ANCS este obligată să organizeze o dezbatere publică. Această dezbatere va trebui anunţată prin afişare la sediul ANCS, prin site-ul ANCS, prin trimitere către mass-media, anunţarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite care au prezentat sugestii şi propuneri în scris, cu valoare de recomandare, referitoare la evaluarea activităţii de cercetare-dezvoltare.

Proiectul de Hotărâre:
http://www.mct.ro/ancs_web/img/files_up/1162811206Nota_fundamentare+AG+Completa.doc

Sugestii de îmbunătăţire a proiectului:
https://www.ad-astra.ro/docs/2006-11-09_sugestii_evaluare_cercetare.pdf

Legea privind transparenţa decizională:
http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/52_2003.php