Inscriere cercetatori

Facebook

Asociaţia Ad Astra a cerut ANCS organizarea unei dezbateri publice privind evaluarea cercetării

Asociaţia Ad Astra a cerut Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, în temeiul Legii nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională, art. 6 alineatul 7, organizarea unei dezbateri publice privind proiectul de „Hotărâre pentru aprobarea criteriilor, standardelor şi metodologiei de evaluare pentru acreditarea unităţilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes naţional, precum şi pentru atestarea capacităţii de a desfăşura activităţi de cercetare-dezvoltare de către unităţi şi instituţii care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea”. Cererea a fost înregistrată cu nr. 8092/07.11.2006. Conform Legii, ANCS este obligată să organizeze o dezbatere publică. Această dezbatere va trebui anunţată prin afişare la sediul ANCS, prin site-ul ANCS, prin trimitere către mass-media, anunţarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite care au prezentat sugestii şi propuneri în scris, cu valoare de recomandare, referitoare la evaluarea activităţii de cercetare-dezvoltare.

Proiectul de Hotărâre:
http://www.mct.ro/ancs_web/img/files_up/1162811206Nota_fundamentare+AG+Completa.doc

Sugestii de îmbunătăţire a proiectului:
https://www.ad-astra.ro/docs/2006-11-09_sugestii_evaluare_cercetare.pdf

Legea privind transparenţa decizională:
http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/52_2003.php