Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra anunță lansarea proiectului Premiilor Ad Astra 2022 (link aici), care își propune identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei. Regulamentul de participare se poate gasi aici, iar  pagina de inscriere se poate accesa aici.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Asociaţia Ad Astra a cerut MEdC revocarea metodologiei ARACIS de evaluare a universităţilor, pentru nerespectarea Legii privind transparenţa decizională

Asociaţia Ad Astra a formulat o plângere prealabilă conform Legii nr. 29/1990 privind contenciosul administrativ, cu modificările ulterioare (Legea nr. 554/2004). Asociaţia se consideră vătămată în drepturile sale deoarece adoptarea Hotărârii de Guvern din 11 octombrie 2006 privind adoptarea Metodologiei de evaluare externă, standardelor, standardelor de referinţă şi listei indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior nu a respectat prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională, deoarece:
– proiectul Metodologiei nu a fost publicat pe site-ul MEdC sau ARACIS cu cel puţin 30 de zile înainte de adoptare;
– proiectul Metodologiei nu a fost transmis asociaţiei Ad Astra, deşi asociaţia a cerut explicit, printr-o cerere înregistrată la MEdC în data de 28.06.06 şi la care MEdC, prin dl. Dan Mihai Constantinescu, a răspuns prin adresa nr. 35225/26.07.06, ca asociaţiei să îi fie trimise de MEdC toate proiectele de acte normative care au implicaţii în domeniul cercetării sau învăţământului superior, conform Legii nr. 52 / 2003.

În consecinţă, asociaţia a solicitat revocarea actului normativ menţionat.

Sugestiile formulate de asociaţia Ad Astra privitoare la Metodologia ARACIS:
https://www.ad-astra.ro/docs/2006-10-30_sugestii_ARACIS.pdf

Legea privind transparenţa decizională:
http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/52_2003.php