Inscriere cercetatori

Facebook

Asociaţia Ad Astra a cerut MEdC revocarea metodologiei ARACIS de evaluare a universităţilor, pentru nerespectarea Legii privind transparenţa decizională

Asociaţia Ad Astra a formulat o plângere prealabilă conform Legii nr. 29/1990 privind contenciosul administrativ, cu modificările ulterioare (Legea nr. 554/2004). Asociaţia se consideră vătămată în drepturile sale deoarece adoptarea Hotărârii de Guvern din 11 octombrie 2006 privind adoptarea Metodologiei de evaluare externă, standardelor, standardelor de referinţă şi listei indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior nu a respectat prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională, deoarece:
– proiectul Metodologiei nu a fost publicat pe site-ul MEdC sau ARACIS cu cel puţin 30 de zile înainte de adoptare;
– proiectul Metodologiei nu a fost transmis asociaţiei Ad Astra, deşi asociaţia a cerut explicit, printr-o cerere înregistrată la MEdC în data de 28.06.06 şi la care MEdC, prin dl. Dan Mihai Constantinescu, a răspuns prin adresa nr. 35225/26.07.06, ca asociaţiei să îi fie trimise de MEdC toate proiectele de acte normative care au implicaţii în domeniul cercetării sau învăţământului superior, conform Legii nr. 52 / 2003.

În consecinţă, asociaţia a solicitat revocarea actului normativ menţionat.

Sugestiile formulate de asociaţia Ad Astra privitoare la Metodologia ARACIS:
https://www.ad-astra.ro/docs/2006-10-30_sugestii_ARACIS.pdf

Legea privind transparenţa decizională:
http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/52_2003.php