Inscriere cercetatori

Conflict of Interest from a Romanian Geneticist’s Perspective

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Ioana Ispas

Editorial: Science and Engineering Ethics Journal, Volume 8 Issue 3, p.363-381, 2002.

Rezumat:

Cuvinte cheie: etica, conflict de interese,biotehnologie // ethics,conflict of interest ,biotechnology