Inscriere cercetatori

Pharmacokinetics and comparative bioavailability of two vinpocetine tablet formulations in healthy volunteers by using the metabolite apovincaminic acid as pharmacokinetic parameter

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Vlase L, Bodiu B., Leucuta S.E.

Editorial: Arzneimittel Forschung Drug Research, 55(11), p.664-668, 2005.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Pk