Inscriere cercetatori

Facebook

Rezultatele chestionarului referitor la principalele probleme ale sistemului cercetării din România

Rezultatele chestionarului realizat de noi în rândul oamenilor de ştiinţă români, şi care a avut drept scop identificarea problemelor pe care aceştia le întâmpină în relaţia cu organismele guvernamentale care administrează cercetarea, sunt disponibile la
https://www.ad-astra.ro/phare/chestionar/rezultate.pdf

Problemele care au fost cel mai des menţionate de respondenţi sunt:
– Modalităţile de finanţare nu recompensează calitatea şi performanţa, lipsa încrederii în criteriile de acordare a fondurilor (problemă menţionată de 49% din respondenţi);
– Evaluarea subiectivă, lipsa unor criterii obiective şi bazate exclusiv pe calitate şi performanţă în evaluare (47%);
– Birocraţia excesivă, inflexibilă şi inutilă, formalităţile descurajante (47%);
– Proasta organizare actuală şi proasta administrare a structurilor sistemului, lipsa unei coerenţe în organizare (38%);
– Subfinanţarea sistemului, insuficienţa fondurilor alocate (34%);

Problemele menţionate se încadrează în următoarele teme:
– Proasta organizare a sistemului de cercetare, temă abordată de 72% dintre respondenţi;
– Problema evaluării subiective, temă abordată de 68% dintre respondenţi;
– Birocraţia, temă abordată de 50% dintre respondenţi;
– Subfinanţarea şi lipsa resurselor, temă abordată de 49% dintre respondenţi;
– Problemele resurselor umane, temă abordată de 41% dintre respondenţi.

Majoritatea respondenţilor consideră că nu sunt corecte competiţiile pentru finanţarea proiectelor din fonduri guvernamentale, că publicaţiile în reviste ştiinţifice româneşti nu sunt relevante pentru evaluare, că ar fi bine să se utilizeze evaluatori străini şi că aparatul administrativ al instituţiilor în care lucrează nu îi sprijină în activitatea lor.