Inscriere cercetatori

Considerations on the sintering of manganese-zinc ferrite for power applications

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: L. Stanciulea, J. Neamtu, M. Feder, E. Segal, P. Cristea, and L. Gal

Editorial: Journal of Materials Science Letters, 11, p.961, 1992.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Materials science