Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Relatii intre stabilitatea electrochimica si biocompatibilitatea aliajului CoCrMo

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: E.Aionicesi, D. Ionita., F. Miculescu., A.,Cimpan. Demetrescu. I,

Editorial: Revista de Chimie ,, 57, 8, p.813-818,, 2006.

Rezumat:

This study focuses on the connection between biocompatibility and corrosion resistance for a Co-Cr-Mo alloy destined for biomedical applications. Electrochemical, surface analysis and in vitro tests were used to estimate the stability of the alloy in simulated physiological environment (artificial saliva, Hank solution), for different pH and surface preparation conditions, and its behavior in the presence of fibroblast cells. The results prove a good electrochemical stability of the chosen Co-Cr-Mo alloy, combined with positive results regarding its biocompatibility.

Acest studiu urmăreşte stabilirea unei relaţii între biocompatibilitatea şi rezistenţa la coroziune a unui aliaj Co-Cr-Mo destinat aplicaţiilor biomedicale. Teste electrochimice, de analiză a suprafeţei şi teste in vitro au fost utilizate pentru a estima stabilitatea aliajului în mediu biologic simulat (salivă artificială, soluţie Hank), pentru diferite valori ale pH-ului şi tratamente ale suprafeţei, precum şi comportamentul în prezenţa celulelor fibroblaste. Rezultatele au indicat stabilitatea electrochimică bună a aliajului Co-Cr-Mo ales, însoţită de rezultate pozitive privind biocompatibilitatea.
Cuvinte cheie: biocompatibilitate, coroziune electrochimică, viteză de coroziune, viabilitate celulară.

Cuvinte cheie: biocompatibilitate, coroziune electrochimică, viteză de coroziune, viabilitate celulară. // biocompatibility, electrochemical corrosion, corrosion rate, cell viability