Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra anunță lansarea proiectului Premiilor Ad Astra 2022 (link aici), care își propune identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei. Regulamentul de participare se poate gasi aici, iar  pagina de inscriere se poate accesa aici.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

MEdC nu vrea să facă publică lista profesorilor şi conferenţiarilor universitari sau a doctorilor în ştiinţe

Asociaţia Ad Astra a cerut Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, următoarele informaţii:

1. Lista persoanelor cărora li s-a conferit titlul de profesor universitar sau de conferenţiar universitar, cu începere din anul 2004 până în prezent, cuprinzând următoarele informaţii: titlul acordat, numele, prenumele, instituţia de care aparţin, domeniul fundamental în care activează, data la care li s-a acordat titlul.

2. Lista persoanelor cărora li s-a conferit titlul de doctor în ştiinţe, cu începere din anul 2004 până în prezent, cuprinzând următoarele informaţii: numele, prenumele, instituţia care le-a acordat titlul, domeniul ştiinţific în care au studiat, data la care li s-a acordat titlul.

Cererea a fost înregistrată cu nr. 43591/07.11.2006 şi 43701/08.11.2006.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a refuzat publicarea acestor informaţii, pretextând protecţia datelor personale ale celor care au primit titlurile academice respective. Răspunsul MEdC poate fi văzut la
https://www.ad-astra.ro/docs/2006-11-28_raspuns_MEdC.gif

Este paradoxal faptul ca MEdC refuză, sub pretextul protecţiei datelor personale, publicarea informaţiilor cerute, în timp ce publică, de exemplu, numele tuturor elevilor care au susţinut examenul de bacalaureat, împreună cu notele de la toate probele; un exemplu de la o şcoala aleasă aleator:
http://bacalaureat.edu.ro/2006/rapoarte_sept/IF/lista_unitati/868/rezultate_finale/alfabetic/index.html

Numele şi prenumele unei persoane nu sunt date personale, iar calitatea de doctor în ştiinţe, de conferenţiar şi de profesor universitar sunt publice.

De asemenea, conform Legii nr. 544/2001, art. 13, „informaţiile care favorizează sau ascund încălcarea legii de către o autoritate sau o instituţie publică nu pot fi incluse in categoria informaţiilor clasificate şi constituie informaţii de interes public.” Or nepublicarea listei profesorilor şi conferenţiarilor favorizează sau ascunde încălcarea legii, prin faptul că nu se poate verifica dacă toate persoanele cărora li s-au acordat titlurile de profesor şi conferenţiar universitar îndeplinesc criteriile legale pentru acordarea acestor titluri.

Ordinele 5098 şi 5099 din 2005 ale Ministrului Educaţiei şi Cercetării, cu anexele lor şi modificările ulterioare, care stabilesc condiţiile de acordare a titlurilor de profesor şi conferenţiar universitar, menţionează că vizibilitatea internaţională a candidaţilor este o condiţie fundamentală pentru acordarea acestor titluri, iar fişa de prezentare şi dosarul cu lucrări ale candidaţilor trebuie să fie publicate pe site-ul instituţiilor care propun candidatul, fiind deci informaţii publice.

Conform Hotărârii de Guvern nr. 567/2005 şi ordinului MEdC nr. 4491/2005, teza de doctorat se susţine în şedinţă publică şi este un document public, şi deci şi identitatea persoanelor care primesc titlul de doctor în ştiinţe şi domeniul lor ştiinţific sunt informaţii publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, art. 5, nu este cerut consimţământul persoanelor vizate în cazul în care prelucrarea priveşte date obţinute din documente accesibile publicului, conform legii.

Chiar dacă legea împiedică în mod excepţional furnizarea ca informaţii de interes public a unor date ce pot aduce atingere nelegitimă vieţii private a individului, informaţiile referitoare la atribuirea sau recunoaşterea de către stat a unui titlu ştiinţific sau didactic nu au cum să aducă atingere nelegitimă persoanei respective. Conform principiului juridic „excepţiile sunt de strictă interpretare”, şi deoarece excepţiile de la furnizarea de informaţii de interes public sunt calificate prin scop de către lege, aceste excepţii nu pot fi extinse prin interpretare şi nu se poate nici deroga de la scopul lor.

De exemplu, prin sentinţa nr. 776 din 28.11.2006 a Tribunalului Vâlcea, Universitatea Babeş-Bolyai a fost obligată să publice informaţii despre o studentă admisă la programul de master şi notele obţinute, informaţii cerute în temeiul legii informaţiilor de interes public şi pe care UBB a refuzat iniţial să le facă cunoscute prevalându-se tot de protecţia datelor personale. Sentinţa a stabilit că „petiţionarul a solicitat informaţii cu privire la modalitatea de organizare a programului de master, studenţii admişi, notele obţinute, ocuparea locurilor bugetare sau cu taxă, ocuparea posturilor didactice vacante, notele obţinute la examenul de licenţă, cu referire expresă la numita Chiorean Oana Andreea, informaţii care nu pot fi considerate că vizează datele personale (ele nu se referă la datele de identificare, la starea civilă, la viaţa privată, etc.), întrucât acestea vizează asigurarea unei transparenţe depline care să permită funcţionarea deplină a Universităţii ca instituţie publică”. Sentinţa poate fi găsită la
http://www.educer.ro/documente/Sentinta%20776.pdf

De asemenea, listele respective sunt cuprinse în ordine ale Ministrului Educaţiei şi Cercetării, fiind deci informaţii care ar trebui să fie publice.