Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra anunță lansarea proiectului Premiilor Ad Astra 2022 (link aici), care își propune identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei. Regulamentul de participare se poate gasi aici, iar  pagina de inscriere se poate accesa aici.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Wax precipitation in gas condensate mixtures

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Dan Vladimir Nichita, Lamia Goual and Abbas Firoozabadi

Editorial: SPE, SPE Production & Facilities, 16 (4), p.250-259, 2001.

Rezumat:

Wax precipitation for gas condensate fluids was studied in detail with a thermodynamic model. It was found that the precipitated wax phase can exhibit retrograde phenomena similar to that in gas condensates. As a result of pressure decrease (at a constant temperature), the amount of precipitated wax may first increase, then decrease. then increase again.
The effect of pressure on wax precipitation from gas condensates was also studied. Pressure often shows an opposite effect in wax precipitation to that in liquids; however, the pressure effect is not universal.

The model used in this work accounts for both the Poynting correction term and the solid-state phase transitions. Incorporation of these effects reconfirm the suitability of the multisolid phase for wax-precipitation calculations (both the onset and the amount. Copyright 2001. Society of Petroleum Engineers

Cuvinte cheie: SUPERCRITICAL CARBON-DIOXIDE; HYDROCARBON MIXTURES; PETROLEUM MIXTURES; RESERVOIR FLUIDS; PHASE-EQUILIBRIA; N-PARAFFINS; PREDICTION; OCTACOSANE; PRESSURE; ALKANES

URL: http://www.spe.org/elibinfo/eJournal_Papers/spe/2001/EPFOLD/11/00074686/00074686.htm