Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Faceţi publice problemele şi sugestiile dvs. referitoare la administrarea financiară a proiectelor CEEX

Programul de Cercetare de Excelenţă CEEX, în curs de desfăşurare, reprezintă un pas înainte în finanţarea şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice din România, în primul rând datorită finanţării substanţiale a proiectelor câştigătoare. Există însă în continuare dificultăţi legate de derularea acestor proiecte. Birocraţia excesivă asociată derulării proiectelor CEEX, multitudinea de formulare mai mult sau mai puţin justificate, au transformat directorii de cercetare şi o bună parte a membrii echipelor de cercetare în birocraţi de ocazie. În consecinţă, atingerea obiectivelor ştiinţifice ale proiectelor CEEX sunt îngreunate din motive pur birocratice. Existenţa unor deosebiri a formularelor solicitate în cadrul diferitelor subprograme CEEX arată faptul că nu există la ora actuala o reglementare unitară, simpla şi flexibilă, în privinţa metodologiei financiar-contabile de desfăşurare a proiectelor CEEX. De asemenea, faptul că proiectele de cercetare CNCSIS, finanţate de asemenea din fonduri ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării, sunt mult mai simple şi mai flexibile din punct de vedere al administrării financiare, demonstrează că în cadrul legal existent este permisă o derulare mult simplificată şi mai flexibilă a proiectelor de cercetare.

În vederea găsirii unor soluţii pentru îmbunătăţirea şi simplificarea derulării financiar-contabile a proiectelor CEEX, asociaţiile Ad Astra, Solidaritatea Universitară şi Fulbright Alumni Romania organizează în cursul lunii ianuarie 2007 o întâlnire între reprezentanţii proiectelor CEEX aflate în derulare şi reprezentanţii conducerii financiar contabile ale programului CEEX. În acest scop, rugăm directorii proiectelor CEEX şi persoanele care s-au ocupat de administrarea financiar-contabilă a proiectelor să publice pe site-ul Ad Astra dificultăţile întâmpinate în acest domeniu, precum şi propuneri de simplificare a procedurilor birocratice şi de îmbunătăţire a situaţiei existente. Informaţiile pot fi publicate la
https://www.ad-astra.ro/events/13/