Inscriere cercetatori

Ceramic pigments based on TiO2 and transitional cations as chromophore species

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: M. Preda, A. Meghea, A. Melinescu, Ileana Rau

Editorial: Romanian J. of Materials, XXXII (3), p.163 - 167, 2002.

Rezumat:

Cuvinte cheie: ceramic pigments, chromophores, oxidic materials