Inscriere cercetatori

Chromatic characterization of some oxidic materials form coloured limes class

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: A. Meghea, Ileana Rau, E. Moldoveanu, M. Bedo

Editorial: Materiale de Constructii, XXVII, (1), p.26-31, 1997.

Rezumat:

Cuvinte cheie: chromatic characterization, chromophores, oxidic materials