Inscriere cercetatori

SiO2-Oxides Composites Obtained by Sol-Gel Method

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: M. Zaharescu, M. Crisan, A. Jitianu, D. Crisan, A. Meghea, Ileana Rau

Editorial: J. of Sol-Gel Sciences and Technologies, 19, p.631-635, 2000.

Rezumat:

Cuvinte cheie: sol gel method, oxide composites