Inscriere cercetatori

The Caracterization of Bioartificial Polymer Films Based on Collagen Filled with Oligoelements

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Zgirian, I. Ionescu Bujor, M. Giurginca, Ileana Rau, H. Iovu, I. Demetrescu

Editorial: Mol. Cryst. Liq. Cryst.,, 418, p.291 – 299, 2004.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Bioartificial Polymer, Collagen Filled with Oligoelements