Inscriere cercetatori

Facebook

Cereri ale asociaţiei Ad Astra către MEdC

Asociaţia Ad Astra a trimis din nou o cerere MEdC pentru publicarea listelor profesorilor universitari, conferenţiarilor universitari şi doctorilor în ştiinţe cărora li s-au acordat aceste titluri în ultimii ani, argumentând legalitatea cererii. Anterior, MEdC a refuzat publicarea acestor informaţii sub pretextul protecţiei datelor de interes personal:
https://www.ad-astra.ro/posts/view_post.php?post_id=651&lang=ro
În acest timp, dosarele de candidatură ale acestor persoane zac pe holurile MEdC:
http://www.gindul.info/articol_27326/de_pe_holurile_mec_oricine_poate_lua_lucrari_de_doctorat.html

Asociaţia Ad Astra a mai cerut MEdC publicarea listei bazelor de date internaţionale reprezentative pentru fiecare domeniu ştiinţific, pe domenii, şi standardelor suplimentare adăugate de comisiile de specialitate, stabilite de fiecare din comisiile pe domenii din cadrul CNATDCU pentru acordarea titlurilor de profesor universitar, conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific gradul I şi cercetător ştiinţific gradul II, conform Ordinelor Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 5098, 5099, 5100, 5101 din 2005, cu modificările ulterioare, şi anexelor acestora.

Cererile au fost făcute în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.