Inscriere cercetatori

Influenţa anionilor ClO3- şi BrO3- asupra comportãrii la polarizare a plumbului în soluţii concentrate de H2SO4 pe domenii restrânse de potenţial

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: V.Branzoi, G.Ciura, F.Iftime, M.Nicola

Editorial: Revista de Chimie, nr.2, vol.46, p.153-160, 1995.

Rezumat:

Cuvinte cheie: chemistry