Inscriere cercetatori

Reacţii de oxido-reducere în medii omogene. (Reducerea electrochimicã a ionului azotat pe electrozi de Cu metalic, Cu electrodepus, Cu-upd

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Tezã de doctorat (nepublicatã)

Autori: Badea (ex Ciura) Gabriela Elena

Editorial: p.185, 1998.

Rezumat:

Cuvinte cheie: chemistry, electrochemistry