Inscriere cercetatori

Sistem Digital de Procesare a Semnalului Vocal

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Tezã de doctorat (nepublicatã)

Autori: Catalin Grigoras

Editorial: 2001.

Rezumat:

Cuvinte cheie: forensic audio