Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

RDP58 does not prevent graft-versus-host disease after dog leukocyte antigen-nonidentical canine hematopoietic cell transplantation

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Kuhr C.S., Lupu M., Little M.-T., Zellmer E., Sale G.E., Storb R

Editorial: Transplantation, May 27;81(10), p.1460-2, 2006.

Rezumat:

Cuvinte cheie: boala grefa-contra-gazda, imunosupresie, peptida HLA-derivata, transplant de celule stem hematopoietice, model preclinic canin // graft-versus-host disease, immunosuppression, HLA-derived peptide, hematopoietic cell transplantation, preclinical canine model