Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Lexical and post-lexical vowel coordination, Romanian diphthongs and blending

Domenii publicaţii > Ştiinţe sociale + Tipuri publicaţii > Articol în volumul unei conferinţe

Autori: Stefania Marin

Editorial: Linguistic Society of America Annual Meeting, January 4-7 2007, p.146, 2007.

Rezumat:

I present an experimental study that induces a postlexical synchronous coordination between two vowels across word boundary, as a
way to test a specific articulatory phonology hypothesis regarding Romanian lexical diphthongs [ea]/[oa]. The observed postlexical
effects are comparable to alternations in Romanian phonology between lexical diphthongs and unstressed vowels, supporting the
hypothesis that the phonological representation of Romanian diphthongs is that of two vowels synchronously coordinated.

Cuvinte cheie: Romanian diphthongs, vowel to vowel coordination, lexical and post lexical coordination