Inscriere cercetatori

Coincidence of correspondences in Kahler Finsler manifolds

Domenii publicaţii > Matematica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Ioan Radu Peter

Editorial: Publicationes Mathematicae, 61, Fasc. 3-4, p.419-427, 2002.

Rezumat:

Cuvinte cheie: varietati Kahler Finsler, coicidente ale corespondentelor // Kahler Finsler manifolds, coicidence of correspondences