Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

On the Morse Index theorem where the ends are submanifolds in Finsler geometry.

Domenii publicaţii > Matematica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Ioan Radu Peter

Editorial: Houston Journal of Mathematics, 32, No. 4, p.995-1009, 2006.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Teorema de Index Morse, varietati Finsler, capete variabile // Morse Index Theorem, Finsler manifolds, variable endpoinst