Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

An XML/RDF-based Proposal to Exchange Information within a Multi-Agent System

Domenii publicaţii > Ştiinţe informatice + Tipuri publicaţii > Articol în volumul unei conferinţe

Autori: Lenuta Alboaie, Sabin Buraga, Sinica Alboaie

Editorial: D.Grigoras, A.Nicolau, IOS Press, Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Concurrent Information Processing and Computing, 2005.

Rezumat:

Cuvinte cheie: agenti software, schimb de informatii, XML // Agent Computing, Information Exchange, XML