Inscriere cercetatori

Numerical methods for minimizing real functions unimodal on a set

Domenii publicaţii > Matematica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Lupsa,L., Chiorean,I.,

Editorial: Springer Verlag, Rev. CALCOLO, ,vol.43, nr.2, p.pp.83-94, 2006.

Rezumat:

Cuvinte cheie: functii unimodale, calcul paralel // unimodal functions, parallel calculus