Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra anunță lansarea proiectului Premiilor Ad Astra 2022 (link aici), care își propune identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei. Regulamentul de participare se poate gasi aici, iar  pagina de inscriere se poate accesa aici.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Guvernul a adoptat PNCDI 2

Guvernul a aprobat astăzi (23 mai 2007) Planul Naţional de Cercetare – Dezvoltare şi Inovare II (CDI) pentru perioada 2007 – 2013.

Planul reprezintă un cadru de reglementare unitar pentru implementarea strategiei şi politicilor din domeniul Cercetării-Dezvoltării şi Inovării, reunind şi armonizând majoritatea instrumentelor de finanţare şi actele normative asociate, aplicate în prezent de Autoritatea Naţională de Cercetare Ştiinţifică (ANCS).

Planul Naţional de Cercetare Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2007-2013 reprezintă principalul instrument de implementare a politicilor promovate de ANCS în perioada de post-aderare.

În acest sens, Planul Naţional este alcătuit din şase programe, definite pe baza principalelor obiective ale ANCS pentru această perioadă. Programele componente ale Planului sunt următoarele:
• Resurse umane: creşterea numărului de cercetători şi a performanţelor profesionale ale acestora, precum şi creşterea atractivităţii carierei în cercetare
• Capacităţi: dezvoltarea capacităţilor de cercetare şi deschiderea sistemului CDI către mediul ştiinţific internaţional şi mediul socio-economic naţional; programul va permite cercetătorilor să lucreze utilizând aparatură performantă, să beneficieze de un management adecvat şi să menţină o relaţie permanentă cu nevoile socio-economice
• Idei: pentru dezvoltarea cunoaşterii, având în vedere importanţa cercetării fundamentale şi faptul că ea asigură o bază solidă cercetării aplicative şi dezvoltării tehnologice, atât prin idei, cât şi prin capacitatea de formare a personalului cu calificare înaltă, necesar acestor activităţi.
• Parteneriate în domeniile prioritare, pentru crearea condiţiilor pentru o mai bună colaborare între diferitele entităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare, agenţi economici şi/sau unităţi ale administraţiei publice cu scopul de a oferi soluţii la problemele identificate în cadrul următoarelor direcţii:
– tehnologia informaţiei şi comunicaţii,
– energie
– mediu
– sănătate
– agricultura
– siguranţa şi securitatea alimentară
– biotehnologii
– materiale, procese şi produse inovative
– spaţiu şi securitate
– cercetare socio-economică şi umanistă.
• Inovare, pentru susţinerea proiectelor de cercetare pre-competitivă şi/sau competitivă, iniţiate de agenţi economici şi realizate în colaborare cu entităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare, precum şi dezvoltarea infrastructurii de inovare
• Susţinerea performanţei instituţionale, pentru a permite, prin mecanisme bazate pe competiţie, entităţilor de cercetare performante, publice sau non-profit, să-şi implementeze strategiile proprii de dezvoltare, în acord cu Strategia Naţională de Cercetare Dezvoltare şi Inovare.

Suma maximă alocată de la bugetul de stat pentru finanţarea planului Naţional II este de 15.000 milioane lei

Monitorizarea, evaluarea şi întreprinderea măsurilor corective necesare pentru realizarea obiectivelor şi indicatorilor de performanţă stabiliţi pentru Planul Naţional se face de către ANCS, inclusiv prin rapoarte realizate de experţi independenţi.

Informaţii de background

Proiectul a implicat un amplu proces de consultări, derulate pe o perioadă de aproape un an şi jumătate. La aceste consultări au participat cea mai mare parte a comunităţii ştiinţifice, reprezentanţi din cadrul autorităţilor guvernamentale, ca şi un număr important de structuri şi personalităţi reprezentative din mediul economic.

Pentru a susţine poziţia prioritară a domeniului CDI, Guvernul s-a angajat în direcţia optimizării finanţării alocate cercetării. Fondurile destinate cercetării în perioada 2005-2007 şi estimările pentru perioada 2008-2009 indică următoarele creşteri ale bugetului:
• Bugetul pentru 2006 a crescut cu 60% faţă de 2005, atingând 0.4% din PIB
• Bugetul adoptat pentru 2007 este cu 50% mai mare decât cel din 2006, ceea ce reprezintă o creştere la aproximativ 0.5% din PIB
• În perioada 2008-2009 este estimată o creştere a fondurilor publice alocate pentru CDI la aproximativ 0.75% din PIB în 2008 şi la 0.9% din PIB pentru 2009, pentru a putea atinge în 2010 nivelul de 1% din PIB conform obiectivelor Strategiei Lisabona.

Guvernul Romaniei – Biroul de presa – 23.05.2007

http://www.gov.ro/presa/afis-doc.php?idpresa=54798